Gekoppelde documenten openen of opslaan:
Privacyverklaring v2.1 .pdfPrivacyverklaring v2.1 .pdfma 11 februari 2019

 

 

 

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING
Verwerking persoonsgegevens bij Plan&Was.
 
Versie:  3.0
Auteur:  Plan&Was
Datum:   31-12-2022

 

Bedrijf

'Plan&Was' is een handelsnamen van Proceed IT Solutions gevestigd te De Goorn.
Plan&Was is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens
Plan&Was
Schoffel 61
1648 GG  De Goorn
+31229-201924
info@planwas.nl
www.planwas.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Plan&Was verwerkt persoonsgegevens van personen bij bedrijven en particuliere relaties. Wij krijgen deze persoonsgegevens doordat jij of het bedrijf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je  deze zelf aan ons verstrekt heeft.

 
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken van bedrijven:

• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.
• BTW nummer, indien wettelijk vereist;
• Relevante bankrekeningnummers;
• Offerte gegevens;
• Order gegevens;
• Gegevens van, met u of uw organisatie, afgesloten contracten;
• Gegevens van de, voor u of uw organisatie, uitgevoerde projecten;
• Service verzoeken van u of uw organisatie;
• Datum, tijd en omschrijving van de voor u of uw organisatie uitgevoerde werkzaamheden;
• Gegevens m.b.t. financiële transacties;
• Voor de uitvoering van onze werkzaamheden binnen uw organisatie relevante gegevens van uw ICT omgeving;
• Gegevens van contactpersonen.

 

Voor wat betreft het bewaren van persoonsgegevens van contactpersonen van relaties beperkt dit zich tot:
• Voor- en achternaam;
• Geslacht;
• Functie;
• Vaste en/of mobiele zakelijke telefoonnummer;
• E-mailadres;

• Overige gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.

Voor support aan/voor onze relaties kunnen wij incidenteel ook de volgende persoonsgegevens verwerken:
• IP-adres;
• Historische gegevens over de werking van een product of oplossing.

 

Van het personeel dat bij Plan&Was in dienst is, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• NAW-gegevens;
• BSN;
• Geslacht;
• Geboortedatum;
• Datum in dienst;
• Datum aanvang en hoogte van het pensioengevend salaris en de deeltijdfactor;
• Wijziging deeltijdfactor bijvoorbeeld bij minder werken, onbetaald verlof en arbeidsongeschiktheid;
• Gegevens partner (naam, geboortedatum en geslacht);
• Aanvang en einde van een periode van onbetaald verlof, inclusief het verlofpercentage;
• Wijziging pensioengevend salaris;
• Wijziging werkgeversgegevens (bv. verhuizing of wijziging statutaire naam);
• WIA- beschikking deelnemer;
• Afmelding bij einde dienstverband.

 

Verwerkingsdoelen en grondslag

Plan&Was verwerkt persoonsgegevens van relaties en klanten met de volgende doelen:

 • Afleveren van goederen en diensten;
 • Afhandelen van uw betaling;
 • Verwerken van kortingen, conform de vereisten van de fabrikant;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken in ons klantenportaal;
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Plan&Was neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

 

Bewaartermijn

Plan&Was bewaart persoonsgegevens van personen van zakelijke en particuliere relaties. Er is geen limiet aan de duur van de bewaarperiode van deze persoonsgegevens.
Van zakelijke relaties waarmee de samenwerking is beëindigd, sollicitanten en oud-werknemers worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Plan&Was verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van ons, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Plan&Was blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Plan&Was gebruikt op haar website cookies, om deze goed te laten functioneren, voor analysedoeleinden en om uw persoonlijke voorkeuren te bewaren.
Zelf kunt u op de website toestemming geven om ook sociale media en marketing cookies te mogen plaatsen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Plan&Was en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarinfo@planwas.nl
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, nemen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, contact met u op om uw identiteit te verifiëren en uw verzoek te verwerken.
 
Plan&Was wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.


Een relatie kan inzicht verkrijgen in de over hem/haar opgeslagen informatie middels een verzoek hiertoe viainfo@planwas.nl. Op verzoek, middels een mail naarinfo@planwas.nl, zullen wij onjuist geregistreerde informatie corrigeren dan wel verwijderen. Het verwijderen van gegevens is alleen mogelijk als de wettelijk voorgeschreven minimum bewaartermijn van de desbetreffende gegevens verstreken zijn.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Plan&Was neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op viainfo@planwas.nl.

 

Gegevens van relaties, waaronder ook persoonsgegevens worden nimmer ter beschikking gesteld aan andere partijen en of personen anders dan na:
• een schriftelijke verzoek hiertoe van de contactpersoon zelf;
• een uitspraak hiertoe door een bevoegde Nederlandse rechter.

Planning App speciaal voor:

 • Glasbewassing
 • Schoonmaak
 • Dieptereiniging
 • Gevelreiniging
 • Dakgoten legen
 • Dakreiniging
 • Grafitti verwijderen
 • Kozijnen schoonmaken
 • Opleverings/eindschoonmaak
 • Sanitaire reinigen
 • Terrasreiniging
 • Tuinonderhoud
 • Zonnepalen reinigen
 • Vloerenreinigen

 

 

Administratie zonder zorgen

 • Vergeet nooit meer afspraken
 • Plan op week-, maand-, jaar- of weeknummer basis
 • Herinnering op achterstallige werkzaamheden
 • Facuur met één handeling verwerkt
 • Eenvoudig in gebruik
 • Altijd en overal beschikbaar via de app
 • Geschikt voor gebruik op de PC, Mac, Tablet en Smartphone
 • Telefonische klantenservice voor al je vragen

Laat onze software voor je werken!

Door met Plan&Was te werken bespaar je tijd en krijg je meer inzicht in de planning zodat jij je tijd optimaal kunt inzetten voor je werkzaamheden. Plaats vandaag nog een bestelling en je kunt binnen enkele werkdagen van start.

Gratis 30 dagen uitproberen     Bestel hier Plan&Was