Opdrachten en afspraken

Bij het invoeren van opdrachten geeft u aan welke relatie dit betreft, de uitvoerdatum en duur ervan. Hiermee wordt bepaald hoeveel bezetting u nodig heeft per periode. Per opdracht heeft u de mogelijkheid deze eenmalig uit te voeren of volgens een planning te laten herhalen. Dit gaat op basis van diverse mogelijkheden;

  • Om de X aantal weken
  • Om de X aantal maanden
  • Aantal keer binnen een opgegeven periode (het aantal afspraken wordt gelijkmatig verspreid)
  • Op te geven dag van de week (maandag, dinsdag, woensdag, etc.)

 

Afspraken overzicht

In het opdrachtoverzicht kunt u per week de bezetting inzien en direct inzage krijgen in het aantal afspraken. Het systeem houdt in de gaten wanneer er afspraken zijn verstreken en eventueel achterstallig zijn. Deze worden duidelijk aangegeven, zodat u deze kunt afhandelen of verschuiven naar een andere periode.