• het aantal opdrachten
  • de totale opdracht duur
  • de gerealiseerde omzet
  • de gefactureerde omzet

Plan&Was biedt een jaar statistiek om de omzet per relatiecategorie en de omzet per omzetgroep in het lopende boekjaar te volgen t.o.v. deze getallen uit het voorgaande boekjaar.

Daarnaast wordt er op basis van de reeds verkregen opdrachten een prognose weergegeven van de omzet voor het lopende boekjaar en het volgende boekjaar.

Ideale instrumenten om uw capaciteit dan wel uw verkoop activiteiten op af te stemmen.